Sociaal jaarverslag 2015
Het sociaal jaarverslag 2015 geeft de ontwikkeling aan van het personeelsbestand van de gemeente Schiedam. Daarnaast biedt het een beknopt overzicht van activiteiten die medewerkers, naast hun reguliere werkzaamheden, uitoefenen voor de organisatie. Aan de hand van persoonlijke ervaringen worden twee belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar beschreven: de oprichting van Stroomopwaarts MVS en de Summerschool.

Dit jaarverslag is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, binnen en buiten de organisatie.
Personeel
571 medewerkers
De cijfers over 2015 worden sterk beïnvloed door het vertrek van de medewerkers van de afdeling Werk & Inkomen en de BGS naar het nieuwe participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS.
Bekijk de cijfers
Ziekteverzuim
4,92% verzuimpercentage
Daarmee zet de beoogde daling van het ziekteverzuim door ten opzichte van voorgaande jaren: 5% in 2014 en 5,32% in 2013.
Bekijk de cijfers
Vertrouwenspersonen
15 meldingen
De gemeente Schiedam heeft twee interne vertrouwenspersonen: Annemarie Nix en Guus van Zanten. Daarnaast kunnen medewerkers ook gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon: Meta Marzguioui. Zij is als adviseur verbonden aan Bezemer, Kuiper & Schubad, een gespecialiseerd bureau in de aanpak van ongewenste omgangsvormen.
Bekijk de cijfers
Crisisorganisatie
>95% slagingspercentage
Hiermee is een grote stap gemaakt in het voorbereid zijn op (zware) ongevallen en crises. De basis is nu op orde.
Bekijk de cijfers
Bedrijfshulpverlening
48 leden
De bedrijfshulpverlening houdt toezicht op de volgende panden: Stadserf (incl. Bibliotheek en Theater aan de Schie), Stadserf (Handhaving en Veiligheid), Broersvest 110 (Stroomopwaarts).
Bekijk de cijfers
Van Werk Naar Werk
7 medewerkers
Medewerkers die een herplaatsingsstatus krijgen, komen terecht in het team Van Werk Naar Werk. Dat kan gebeuren wanneer je je functie verliest als gevolg van een financiële taakstelling of door ontwikkelingen binnen de organisatie. De medewerkers van het team Van Werk Naar Werk worden begeleid bij het vinden van vast werk.
Bekijk de cijfers
Talent MVS
45 medewerkers
Iedere medewerker die zijn talent wil ontdekken, zichzelf wil ontwikkelen of op zoek is naar een volgende stap in het werk, kan gebruik maken van de faciliteiten van Talent MVS.
Lees verder
Jonge Ambtenaren Schiedam
100 jonge ambtenaren
‘Jonge Ambtenaren Schiedam’ organiseert voor deze doelgroep (en soms ook met de reünisten vanaf 36 jaar) uiteenlopende activiteiten op het gebied van persoonlijke en professionele groei, die aansluiten bij de (toekomstige) ontwikkelingen in de organisatie en de stad.
Lees verder
Personeelsvereniging
180 leden
De personeelsvereniging van de gemeente Schiedam (PV) is een officiële vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De doelstelling is het bevorderen van het onderlinge contact tussen alle ambtenaren van de gemeente Schiedam.
Lees verder
Kennishub
10 kennishubs
Binnen een organisatie is het van belang expliciete kennis te ontsluiten en impliciete kennis met elkaar te delen. Om dit te bereiken heeft een groep ambtenaren een redactie opgericht, die een aantal keren per jaar een zogenaamde kennishub organiseert.
Lees verder
Stroomopwaarts MVS
1 juli 2015 van start gegaan
De officiële samenvoeging van de drie sociale diensten van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de drie sociale werkvoorzieningen (Dukdalf, TBV en BGS). Aan de hand van drie vragen blikken we terug met drie betrokkenen.
Lees de interviews
Summerschool
264 deelnemers
Zes donderdagen in de maanden juli en augustus was de centrale vraag: hoe gaan we als gemeente Schiedam om met de netwerksamenleving?
Lees verder
Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag?
Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010
of vul het contactformulier in.
Colofon
Het Sociaal Jaarverslag 2015 is een initiatief van de gemeente Schiedam.

Redactie:
Team P&O, gemeente Schiedam
Ontwerp en vormgeving:
De Vormgevers,
creatieve communicatie
www.devormgevers.nl
Met dank aan alle medewerkers van de gemeente Schiedam die een bijdrage hebben geleverd en/of op een andere wijze hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze publicatie.

Gemeente Schiedam, 2016