◄ Terug naar het overzicht
Crisisorganisatie
De crisisorganisatie kent een aantal sleutelfuncties. Het gaat om teamleiders, hoofden taakorganisatie, voorzitters Team Bevolkingszorg, informatiemanagers, verslagleggers, strategisch adviseurs Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en algemeen commandanten bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team (ROT). Ondanks enkele wijzigingen is het in 2016 gelukt om al deze functies te bemensen.
Afgelopen jaar was er veel aandacht voor verdiepende trainingen en oefeningen van de teams. Hiervoor werden casustrainingen gebruikt; een 'fictieve' situatie die ook in Schiedam zomaar eens echt zou kunnen gebeuren. Hoe ga je hier als team in zo'n geval mee om? Alle taakorganisaties, Team Bevolkingszorg en het GBT hebben één of twee casustrainingen gedaan. Eind november vond een driedaagse oefening plaats waaraan alle teams/taakorganisaties meededen.