◄ Terug naar het overzicht
Ondernemingsraad
In 2016 vonden de volgende overleggen plaats:

Wekelijks:
- het Dagelijks Bestuur van de OR (voorzitter – vicevoorzitter – secretaris en ambtelijk secretaris).
- bijwonen van de BMO-bijeenkomsten door de OR-leden volgens een rooster.

Tweewekelijks:
- informeel overleg met de gemeentesecretaris. Volgens rooster nemen een lid van het Dagelijks Bestuur en 2 OR-leden hieraan deel.

Maandelijks:
- Ondernemingsraadsvergadering en een Overlegvergadering met de gemeentesecretaris.
- de themagroepen communicatie en personeelsbeleid.

Overig:
- 2 maal: artikel 24-overleg met de gemeentesecretaris (onder andere het bespreken van de toekomstplannen van de organisatie).
- verschillende besprekingen met medewerkers vanuit diverse afdelingen/teams over de ontwikkelingen in de organisatie.
- 3 bijeenkomsten met de leden van de Bijzondere Ondernemingsraad Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

In 2016 heeft de OR 4 adviesaanvragen en 7 instemmingsaanvragen behandeld. De belangrijkste aanvragen gingen over het functiehuis, de regeling ‘melden vermoeden misstand’, vertrouwenspersonen, opslag digitale personeelsdossiers en de werktijdenregeling.

Daarnaast was de OR betrokken bij de aanstelling van de gemeentesecretaris, hosting Stroomopwaarts, veranderingen bij schoollogopedie en leerplicht, opgavegestuurd werken en zelfsturende teams, externe inhuur en ICT.