Sociaal jaarverslag 2016
Het sociaal jaarverslag 2016 geeft een beeld van de ontwikkeling van
het personeelsbestand en een overzicht van de activiteiten van de gemeente Schiedam.

Dit jaarverslag is digitaal beschikbaar voor iedereen binnen en buiten de organisatie.
Personeel

566 medewerkers
per 31 december 2016 in dienst
Door de oprichting van Stroomopwaarts MVS was er in 2015 een flinke uitstroom van medewerkers. Zij gingen over naar de nieuwe organisatie. In 2016 waren er geen grote wijzigingen in het personeelsbestand.
Bekijk de cijfers
▼ Scroll naar beneden
Ziekteverzuim
5,03% verzuimpercentage
Het verzuimpercentage is hoger dan in 2015. Dit komt doordat het langdurig verzuim is toegenomen: 2016: 0,95%, 2015: 0,64%
Bekijk de cijfers
Vertrouwenspersonen
10 meldingen
De gemeente Schiedam had in 2016 twee interne vertrouwenspersonen (Annemarie Nix en Guus van Zanten) en een externe vertrouwenspersoon (Meta Marzguioui van het bureau Bezemer, Kuiper & Schubad).
Lees de ervaringen van Guus
van Zanten en Annemarie Nix
Bedrijfshulpverlening
48 leden
De bedrijfshulpverlening is actief in de volgende gebouwen:
Stadserf 1 Stadskantoor, Stadserf 42-46 Veiligheid en Crisisbeheersing, Theater aan de Schie, Broersvest 110 Stroomopwaarts en Wennekerpand.
Bekijk de cijfers
Schiedamse Academie
320 deelnemers
De Schiedamse Academie verzorgde in 2016 een breed en toegankelijk opleidingsaanbod, passend bij de competenties en vaardigheden die de huidige organisatie van haar medewerkers vraagt: zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, omgevingsbewustzijn en vakbewustzijn.
Bekijk de cijfers
Talent en ontwikkeling
102 deelnemers
Iedere medewerker die zijn talent wil ontdekken, zichzelf wil ontwikkelen of op zoek is naar een volgende stap in het werk, kan gebruik maken van de faciliteiten van Talent MVS.
Lees de ervaringen van Céline Kruisbrink
Van Werk naar Werk
5 medewerkers in traject
Financiële taakstellingen of organisatieontwikkelingen leiden er soms toe dat een medewerker boventallig wordt. Deze mensen hebben recht op een Van Werk Naar Werk-traject van maximaal twee jaar.
Lees de ervaringen van Robin Vermeulen
Jonge Ambtenaren Schiedam
100 jonge ambtenaren
Jonge Ambtenaren Schiedam is het netwerk van alle Schiedamse ambtenaren in de leeftijd tot en met 35 jaar.
Lees verder
Personeelsvereniging
185 leden
De personeelsvereniging (PV) bevordert het onderlinge contact tussen ambtenaren, inclusief Schiedamse medewerkers van Stroomopwaarts MVS, en oud-/externe leden.
Lees verder
Kennishub
10 bijeenkomsten
Kennishubs zijn bijeenkomsten over actuele zaken en de betekenis die deze onderwerpen hebben voor het werk bij de gemeente. Het doel is verbinding én kennisdelen tussen collega’s van verschillende afdelingen én met de stad.
Bekijk de cijfers
Ondernemingsraad
13 zetels
De ondernemingsraad heeft 13 zetels beschikbaar. In 2016 beëindigden vier leden om verschillende redenen hun deelname. Twee zetels zijn ingevuld door medewerkers die als stagiair fungeerden.
Lees verder
Crisisorganisatie
In totaal heeft meer dan 70% van de medewerkers in de crisisorganisatie aan 1 of meerdere trainingen/oefeningen mee gedaan.
Lees verder
▲ Terug naar boven
Colofon
Het Sociaal Jaarverslag 2016 is een uitgave van de gemeente Schiedam.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag?
Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010
of vul het contactformulier in.

Redactie:
Team P&O, gemeente Schiedam
Ontwerp en vormgeving:
De Vormgevers,
creatieve communicatie
www.devormgevers.nl
Met dank aan alle medewerkers van de gemeente Schiedam die een bijdrage hebben geleverd en/of op een andere wijze hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze publicatie.

Gemeente Schiedam, 2017